Do celu metodą SuperMemo

Efektywność nauki jaką osiąga się poprzez naukę dzięki MEMINDEROWI jest możliwa dzięki wykorzystaniu metody SuperMemo, opartej o krzywą zapominania. 

Jak działa metoda SuperMemo? Zgodnie z jej koncepcją opanowanie dowolnej ilości materiału jest możliwe, jeżeli każda nowa informacja, którą chcemy zapamiętać będzie powtarzana w odpowiednich odstępach czasowych. Istotnym jest fakt, że każdy przyswajany przez nas materiał powinien mieć wyznaczony indywidualny rytm powtórek. Istotą metody opartej o krzywą zapominania jest to, że części materiału są przypominane – gdy są u progu zapomnienia.

Metoda SuperMemo znana jest na całym świecie i jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, bez względu na płeć, czy miejsce zamieszkana.

Więcej na: https://www.supermemo.pl/