Historia e-learningu

Nauka poprzez e-learning jest już bardzo popularną formą nauki i nikogo ona nie dziwi. Można pomyśleć, że jej historia sięga zaledwie momentu, kiedy to komputery i Internet stały się ogólnie dostępne. Jednak historia nauki zdalnej sięga aż 1728 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych pojawiło się pierwsze ogłoszenie, które namawiało do odbycia kursu korespondencyjnego. Kursanci, którzy zapisali się na kurs otrzymywali materiały szkoleniowe pocztą i dzięki niej się kontaktowali.

Wiek XIX uznawany jest za okres intensywnego rozwoju w dziedzinie nauki, także rozwoju metody e-learningowej. Zwiększyło się zapotrzebowanie na umiejętność mówienia w językach obcych oraz podstaw stenografii, dlatego też zwiększyły swoją działalność kursy zdalne. Z czasem, gdy powstawały nowe urządzenia, znajdowały one również zastosowanie w przypadku nauki zdalnej. W XX wieku zaczęło funkcjonować radio edukacyjne. Z początku było ono wykorzystywane głównie w mało zaludnionych częściach Australii, potem również na wsiach.

Już na początku XX wieku była możliwość uzyskania stopnia naukowego poprzez korespondencję. Od 1945 roku można było się też spotkać z określeniem „telewizji edukacyjnej”. Wreszcie rozwój telekomunikacji cyfrowej, satelitarnej i multimedialnej oraz powstanie ogólnoświatowej sieci komputerowej w postaci Internetu przyniosło nieograniczone możliwości komunikowania się oraz zdalnej nauki.