Digital natives

Digital natives, czyli osoby które urodziły się i dorastały w procesie rozwoju Internetu to pokolenie osób, które powoli nie wyobraża sobie życia bez dostępu do sieci.

Brytyjskie Muzeum Nauki przeprowadziło ankietę wśród osób do 25. roku życia, które ukazuje jak silne jest uzależnienie od Internetu wśród młodych ludzi. Cztery na pięć spośród ankietowanych osób przyznało, że czuje się zagubionym bez dostępu do sieci. Coraz częściej nawet zwykłe czynności domowe wykonywane są za pomocą wirtualnych porad. Przykładowo ponad 40 % ankietowanych uznało, że przygotowując posiłki używa Internetu, a 30 % uczy się z sieci naprawiania różnych przedmiotów.

Marc Prensky, amerykański pisarz w swojej książce z 2001 roku tak opisuje tę nowo powstałą grupę społeczną:

Cyfrowi tubylcy (digital natives) przywykli do szybkiego przetwarzania informacji. Lubią wielowątkowość i procesy równoległe. Zamiast tekstu preferują grafikę. Najlepiej działają „zsieciowani”. Oczekują natychmiastowej satysfakcji. Wolą gry od „czegoś poważnego”.