Dyplom poprzez Internet

Coraz więcej szkół decyduje się na prowadzenie studiów wyłącznie w trybie e-learningowym. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, że można zdobyć taki ogrom wiedzy bez uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach, jednak wiele uczelni zarówno w Polsce jak i na świecie zaprzecza temu twierdząc, że jest to znakomite rozwiązanie, szczególnie dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać czynnego udziału w życiu uczelnianym.

Ustawa o szkolnictwie wyższym narzuca pewne standardy realizacji programów studiów, takie jak uczestnictwo w wybranej liczbie przedmiotów, czy zdobycie odpowiedniej liczny punktów ECTS. Właśnie te warunki student powinien spełnić chcąc utrzymać tytuł licencjata bądź magistra. Osoby, które studiują za pośrednictwem takiej platformy e-learningowej mają stały kontakt z wykładowcami i resztą swojej grupy, z którą mogą dyskutować na forum, zadawać pytania i otrzymywać na nie odpowiedzi.

Przykładem bardzo prężnie rozwijającej się uczelni, dzięki której można zdobyć dyplom poprzez Internet jest Uczelnia Łazarskiego, gdzie w formie e-learningu studiuje już ponad 200 osób!