Jak dbać o rozwój pracownika w firmie?

Coraz częściej jest tak, że kandydat w momencie poszukiwania pracy skupia się na możliwościach rozwojowych jakie daje mu jego potencjalna przyszła firma. Z tego też powodu każde przedsiębiorstwo powinno w jak największym stopniu dbać o możliwie najintensywniejszy rozwój swoich pracowników. Jedną z najpopularniejszych ostatnimi czasy metodą na rozwój pracowników w firmie jest tzn. coaching, czyli indywidualne doskonalenie osoby zatrudnionej przez osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie i wiedzę, czyli tzw. coacha – trenera.

Zadaniem takiej osoby jest wsparcie i opieka nad rozwojem swojego podopiecznego, przede wszystkim w różnych okresach jego przebiegu kariery w firmie. Wiadomym jest, że coaching przynosi same plusy dla pracowników, lecz jakie korzyści ponosi z utrzymywania coachów cała organizacja? Przede wszystkim i co najważniejsze następuje znaczne wzmocnienie zasobów ludzkich poprzez coaching indywidualny, a także podniesienie kultury w przedsiębiorstwie. Dzięki zaangażowaniu pracowników zwiększa się również skuteczność działań oraz usprawnienie pracy zespołowej. Dzięki wsparciu oraz podnoszeniu kwalifikacji zwiększa się również morale w firmie, co w efekcie daje wytyczenie i realizację bardziej ambitnych celów w przyszłości przedsiębiorstwie.